נשים, גברים והצלחה בעסקים

בעבודתי כפסיכולוגית ארגונית ומאמנת עסקית אני  תמיד סקרנית באשר למאפיינים הייחודיים של גברים ונשים המצליחים ביזמות בעסקים. על פי סקר שערכה הסוכנות לעסקים קטנים בארה”ב נמצא כי אחד מכל ארבעה עסקים הוא בבעלות אישה. נתון זה משמח בהתחשב בכך שבחלק ממדינות ארה”ב נשים לא הורשו להחזיק בכרטיס אשראי על שמן בלבד עד שנת 1974. כיום כבר ידוע ומוסכם כי לנשים יזמיות תרומה חשובה ומשמעותית לכלכלת המדינה.

“אינני יכולה להגיד אם נשים טובות מגברים, אך הן בהחלט לא גרועות”

גולדה מאיר

במחקרים נמצא כי לפסיכולוגיה ולמגדר תפקיד חשוב בהצלחה העסקית. בהחלטה על הקמת עסק, המחקרים מצאו כי יש לגברים מניעים שונים מאלה של הנשים. על פי רוב נשים פותחות עסק עצמאי במטרה לאפשר גמישות ואיזון בין חיים בניהול תחומי האחריות המסורתיים שלהם כנשים ואימהות לבין דרישות בתחום המקצועי.לדוגמה, במחקר שנערך על ידי הרשות לעסקים קטנים בארה”ב נמצא כי נשים מקימות עסקים והופכות יזמיות בעיקר על מנתלאזן טוב יותר בין חיי עבודה וחיי משפחה. גברים, לעומת זאת מקימים עסקים כדי “לעשות כסף”.

ויש הבדלים נוספים בין גברים לנשים. עסקים של נשים נוטים לצמוח באופן איטי יותר מעסקים של גברים, עסקים של נשים יוצרים פחות משרות מעסקים של גברים, זאת בשל היותן של הנשים זהירות יותר מגברים. יחד עם זאת, לעסקים בבעלות נשית יש על פי רוב מחזורים חיוביים יותר מאשר עסקים בבעלות גברית, זאת משום שנשים נוטות לקחת פחות סיכונים ומוכנות להסתפק בהחזרים נמוכים יותר.

רוב האנשים רואים בכסף ורווחים את המדד הטוב ביותר להצלחה אישית ועסקית.  מקובל להסתכל על הצלחה עסקית רק מהזווית הכלכלית המצומצמת של גידול במכירות, ברווחים  ובמספר העובדים. רבים לא יראו עסקים בבעלות נשים כעסקים מצליחים, משום שהם קטנים יותר וצומחים לאט יותר.  כתוצאה, חלק מהנשים מגדירות הצלחה עסקית מזווית ראייה כלכלית בלבד. הגדרה מצומצמת זו מתעלמת מהמאפיינים הייחודיים לנשים יזמיות בעלות עסקים. ואולם ישנן גם נשים יזמיות המודדות הצלחה על פי אמות מידה כלכליות, כאשר הן רואות עצמן כמשאב כלכלי בעל ערך. כלומר, כשהן מרגישות כי הן גם מייצרות הכנסה, גם תורמות לחיי המשפחה וגם נשאר להן זמן איכות לעצמן. אותן נשים, יראו כהצלחה אמתית את השילוב בין שלושת הגורמים הללו.